Knack: Interview met Daniël Termont (met Ann Peuteman)

Logo Knack

Interview met burgemeester Daniël Termont

‘Het is verdomd moeilijk om iets te veranderen’

Hoewel hij op 14 oktober met zijn kartel van SP.A en Groen een absolute meerderheid behaalde, hees burgemeester Daniël Termont ook de Open VLD aan boord. Maar zo’n kloeke coalitie is voor hem nog geen vrijbrief om zes jaar lang naar eigen goeddunken te besturen. ‘Tegenwoordig moet je de burgers constant bij je beslissingen betrekken’, zegt hij. ‘Ook als dat verschrikkelijk veel tijd en geld kost.’

Door Ann Peuteman en Jonas Bruyneel / Foto’s Filip Van Roe

Hij kan het wel hebben, zo’n bont allegaartje betogers op de stoep van zijn stadhuis. Zoals ook vandaag weer: hele gezinnen met werfhelmen op zijn naar de binnenstad gereden op fietsen die zijn opgetuigd met gereedschap, koebellen, trompetten en ballonnen. Een ludieke actie heet zoiets. Helemaal uit Ledeberg zijn ze gekomen om de burgemeester een petitie met 2000 handtekeningen brengen. Zo willen ze hem ervan overtuigen om de terreinen van de failliete doe-het-zelfzaak Standaert in hun wijk op te kopen. Met geld uit de stadskas natuurlijk. Daniël Termont(SP.A) neemt het bundeltje aan, lacht breeduit, deelt af en toe een bon mot uit ook. ‘Zo’n actie is altijd positief’, zegt hij. ‘Ook als ze tegen mij komen betogen. Die actievoerders zijn tenminste politiek actief, en daar ben ik altijd voor.’

Ook als mensen uw plannen eindeloos vertragen door bijvoorbeeld naar de Raad van State te stappen?

Daniël Termont: Als stadsbestuur moeten wij er maar voor zorgen dat onze dossiers goed samengesteld, juridisch correct en maatschappelijk verantwoord zijn. Anders is het onze eigen schuld als er problemen opduiken. De bouw van de Diamanttoren aan de Fabiolalaan, waar de bank ING zou intrekken, hebben we bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Op zich vond ik dat een schitterend project maar de buurtbewoners waren er totaal tegen en bleken ook een punt te hebben.

Protest van de buurt volstaat om een bouwproject van tafel te vegen?

Termont: Natuurlijk niet. De Queen Towers aan het Sint-Pietersstation hebben we bijvoorbeeld wél vergund. En daar waren de omwonenden ook radicaal tegen. Maar de bouw beantwoordde aan de stedenbouwkundige vergunningen en in die buurt kunnen we nieuwe woningen heel goedgebruiken. Als politieker moet je natuurlijk wel je verantwoordelijkheid durven te nemen.

Werkt al dat protest u bij momenten niet danig op de zenuwen?

Termont: Als je daar niet tegen kunt, stap je beter niet in de politiek. Tegenwoordig ben je niet meer goed bezig als je geen rekening houdt met wat de burgers van je beleid vinden. Het is gewoon democratischer om hen zoveel mogelijk bij het beslissingsproces te betrekken. Ook als dat betekent dat het allemaal wat moeilijker gaat en wat langer duurt. Ik neem liever een beslissing waar iedereen achterstaat dan dat ik achteraf met groot protest wordt geconfronteerd. Al kun je protest natuurlijk nooit uitsluiten. Dat zal er altijd zijn.

En daar hebt u altijd evenveel begrip voor?

Termont: Mensen overdrijven soms, maar het blijft wel een goede zaak dat ze protesteren, mailen, betogen of een petitie opstarten. Want daardoor worden wij gedwongen om de plannen opnieuw te bekijken. Neem bijvoorbeeld het dossier van de Meibloemstraat. Wij willen daar enkele fabrieken en een oude bowlingzaal afbreken en die vervangen door groen en nieuwe woningen. Door het protest van de mensen uit de buurt hebben we dat dossier nog eens herbekeken. En wat bleek? De brandweer gaf ook een negatief advies omdat de wegen die in de nieuwe verkaveling zouden worden aangelegd niet breed genoeg waren. Resultaat: we hebben dat dossier uitgesteld.

Zou het dan geen beter idee zijn om alles vooraf nauwkeuriger te checken?

Termont: Natuurlijk, en dat doen we ook zo goed mogelijk. Maar elke week weer moet ik een massa dossiers goedkeuren en staan er honderden punten op de agenda van het college. Ik kán gewoonweg niet alles tot de laatste letter doornemen. Als er dus iemand opstaat die onze aandacht vestigt op iets wat niet klopt, ben ik altijd bereid om dat te onderzoeken. Zelfs als dat tijd vergt en de stad geld kost.

En dat allemaal omdat de Not in my Backyard-reflex in Vlaanderen sterker is dan ooit?

Termont: Hoe zou u reageren als ze in uw buurt iets bouwen waardoor de zon zes maanden per jaar niet meer op uw huis zou schijnen? Dan zou u zich daar toch ook tegen verzetten? Ik in ieder geval wel. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat veel mensen opvallend conservatief zijn als het op hun onmiddellijke omgeving aankomt. Het is dan ook verdomd moeilijk om iets te veranderen. Zo klagen Gentenaars soms dat hun straat er slecht bijligt. Maar als je hen dan belooft dat daar iets aan zal worden gedaan, beginnen ze meteen te protesteren omdat ze niet willen dat de hele straat wordt opengebroken. Het is natuurlijk het één of het ander.

Op de laatste nieuwjaarsreceptie van de stad riep u de Gentenaars op om zich bij een buurtcomité aan te sluiten. Waarom hecht u daar zoveel belang aan?

Termont: Omdat sociaal engagement een formidabel middel is om vereenzaming, verbittering en verzuring tegen te gaan. Het belangrijkste is dat mensen zich bij hun buurt, bij hun stad betrokken voelen. Vandaar dat we jaarlijks zo’n 350.000 euro spenderen aan toelages voor burgers die in hun wijk iets willen organiseren. Dat gaat van straatfeesten en nieuwjaarsrecepties tot het opzetten van een buurtwebsite of een informatieblad. Soms zijn het ook structurele plannen, zoals het initiatief van bewoners uit de Machariuswijk die op zondag de Sint-Baafsabdij voor het publiek openstellen. Met dat soort dingen bereiken we ook mensen die anders nooit zouden buitenkomen. Jaren geleden al vertelde een oud vrouwtje me hoe de sfeer in haar buurt was veranderd sinds er geregeld iets werd georganiseerd. ‘Ik woon hier al zeventig jaar en tot voor kort zeiden de buren alleen goeiedag tegen elkaar’, legde ze uit. ‘Maar als ik nu een weekje naar zee ga, past de buurvrouw op mijn kat.’ Dat was een verademing voor die madam.

Veel burgers worden duidelijk mondiger. Betekent dat ook dat ze steeds meer eisen gaan stellen?

Termont: Absoluut. Sommigen worden zelfs ronduit brutaal. Dat merk ik dagelijks in de vele mails die ik krijg. Net nog in de auto: een e-mail van een man die dikwijls klaagt over de omgeving van het Sint-Pietersstation. Ik stuur zijn opmerkingen dan naar ons infopunt door maar hij vindt het schandalig dat ik hem niet persoonlijk antwoord. Sommige mensen kunnen blijkbaar niet begrijpen dat de burgemeester van een stad als Gent niet alle dossiers tot in de kleinste details kan kennen. Ik zal die man straks een schone mail terugsturen. Eén die hij zal kunnen inlijsten. (lacht) Maar voor alle duidelijkheid: op zich vind ik het heel positief dat burgers mondiger worden. Het is van hen dat je echt kunt leren wat er in de stad leeft. Daarom krijgt iedereen die me contacteert ook een antwoord – al is dat dan soms het bericht dat ik hun vraag naar de bevoegde dienst heb doorgestuurd. En als het me nuttig lijkt, rijd ik zelfs naar hen toe. Dezelfde dag nog. Soms moet ik dan toegeven dat ze gelijk hebben en dat er inderdaad iets moet veranderen.

Wordt de grens met dienstbetoon dan niet heel dun?

Termont: Voor mij is dienstbetoon iemand aan een appartement helpen of werk regelen voor zijn zoon of dochter. Dat doe ik natuurlijk niet. Het is iets totaal anders om ter plekke poolshoogte te gaan nemen, om na te gaan wat mensen denken over de overlast hun wijk, de verkeerssituatie, de toestand van de straten. Als je dat allemaal aan je diensten overlaat, verlies je elke voeling met wat er in de stad leeft.

Hoe zit het ondertussen met de duizenden studenten in Gent. Kunt u die goed bereiken?

Termont: Niet goed genoeg. We hebben nu ongeveer 67.000 studenten, van wie er 28.000 in de stad op kot zitten. De laatste twee jaar wordt er meer en meer geklaagd en dat is ook terecht, want de overlast neemt echt wel toe. Kijk, zolang er in Gent studenten rondlopen, wordt er al eens in een brievenbus geplast of een vuilnisbak omgegooid. Dat hoort er een beetje bij. Maar tegenwoordig gaat het verder dan dat: sommige studenten beschadigen geparkeerde auto’s, bekladden de gevels van huizen. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat er tegenwoordig meer wordt gedronken dan vroeger. Daar moeten we echt iets aan doen, want het is van cruciaal belang dat er onder de Gentenaars een draagvlak blijft bestaan voor de aanwezigheid van al die studenten. Als we dus willen blijven groeien als studentenstad, zal dat gecontroleerd moeten gebeuren.

En dus stelt u voor om studentenwoningen te gaan bouwen aan de rand van de stad?

Termont: Inderdaad. Waarom zouden studenten bijvoorbeeld niet in Mariakerke kunnen wonen?

Omdat ze dan wel erg ver weg zitten van de studentencafés, concertzalen en bioscopen in de binnenstad?

Termont: Dat ze dan hun fiets pakken, hè. Het is toch niet omdat ik aan de rand van de stad woon dat ik niet in het centrum op restaurant zou gaan? Nee, ik zie echt niet in waarom ze perse allemaal in de binnenstad zouden moeten wonen. In de wijken errond is er veel meer ruimte.

Een andere bevolkingsgroep waarover de Gentenaars graag klagen is de grote Romapopulatie. Terecht?

Termont: In deze stad wonen zo’n vierduizend Roma, en onder hen zijn er vijftien families die voor problemen zorgen. Alle anderen houden zich aan de regels, doen inspanningen om Nederlands te leren, sturen hun kinderen naar school. Zij vinden het natuurlijk vreselijk dat hun reputatie kapot wordt gemaakt door die paar families die kabaal maken, afval op straat gooien, vechten en stelen. Daar moeten we dus greep op zien te krijgen.

En lukt dat ook?

Termont: Ik zal niet ontkennen dat het een moeilijke opdracht is. In elk geval treden we nu wel repressiever op. Sommige families uit de Loodsenstraat heb ik ondertussen al drie, vier keer verwittigd. Ik ben zelfs persoonlijk bij hen langsgegaan. ‘Dat moet hier gedaan zijn met uw ruziemaken en uw lawaai’, heb ik hen gezegd. ‘En het kan ook niet dat jullie altijd met twintig man buiten staan.’

En maakte dat indruk?

Termont: Niet echt. Daarom heb ik gedreigd dat ze hun huis zouden worden uitgezet en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar dan verhuizen ze natuurlijk gewoon naar een ander deel van de stad. (zucht) Met die families valt er echt niets aan te vangen. Gelukkig lijkt de toestroom van Roma ondertussen te verminderen, en ik hoop dat het ook zo blijft.

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen worden Gent en Antwerpen meer dan ooit met elkaar vergeleken. Denkt u dat het mentaliteitsverschil tussen beide steden de komende zes jaar zal toenemen?

Termont: Gent is in elk geval veel linkser en progressiever, en de Gentenaars hebben op 14 oktober dan ook voor een bestuur met rood en groen gekozen. Dat is een heel andere keuze dan in Antwerpen, waar de N-VA de grootste partij is geworden. Dus ja, ik denk dat de gevolgen daarvan de komende jaren duidelijk zullen worden. Al komt dat echt niet alleen door Bart De Wever en Daniël Termont. Gentenaars en Antwerpenaars hebben gewoon een andere mentaliteit. Neem nu ons initiatief om het woord allochtoon te begraven: dat zie ik in Antwerpen nog niet zo snel gebeuren.

Was dat niet vooral een symbolische actie?

Termont: Misschien wel. Maar er zijn toch maar mooi 2000 mensen voor buiten gekomen en dat bewijst duidelijk dat de Gentenaars achter ons initiatief staan.

En ook dat het Gentse stadsbestuur erg bekommerd is om zijn progressieve imago.

Termont: Nochtans komt het idee om het woord allochtoon te schrappen niet van ons. (kijkt naar zijn woordvoerder)Hoe heet het madammeke dat daarmee is komen aanzetten nu weer? Jamilla geloof ik. Haar idee is dan door het Minderhedenforum opgepikt en heeft uiteindelijk tot een wetenschappelijk debat geleid. En natuurlijk hebben we dat vanuit het stadsbestuur ondersteund, want we staan echt achter dat soort initiatieven.

Bent u ondertussen nog altijd tevreden met uw nieuwe schepencollege?

Termont: Zeer tevreden zelfs. Hoewel we budgettair middenin een verschrikkelijk moeilijke periode zitten, loopt het nog veel beter dan verwacht. De sfeer tussen de drie coalitiepartners is enorm goed. Er wordt ernstig gediscussieerd maar ook heel veel gelachen. Als de komende zes jaar kunnen verlopen zoals de voorbije drie maanden, teken ik daar meteen voor.

Dat zou wel eens kunnen tegenvallen, want groenen en liberalen hebben van oudsher nogal de neiging om op elkaar in te beuken.

Termont: Dat klopt. Maar als architect van deze coalitie ben vastbesloten om dit verhaal tot een goed einde te brengen. En natuurlijk zijn er meningsverschillen. Er zou zelfs iets mis zijn als groenen en liberalen over alles hetzelfde gedacht zouden hebben. Maar de Gentse Open VLD is wel opvallend progressief. Schepenen als Mathias Declercq en Sofie Bracke zijn een ander soort liberalen dan veel van hun partijgenoten in Brussel.

De Gentse groenen mankeren dan weer bestuurservaring. Maakt u zich daar geen zorgen over?

Termont: Ze vallen van de ene verbazing in de andere, ja. Maar er zitten ook voordelen aan die onbevangenheid: de groenen geven ons een nieuwe dynamiek.

En dat was nodig na bijna een kwarteeuw paars?

Termont: Dat denk ik wel. Als je zoveel jaar met dezelfde partijen bestuurt, krijgt je vanzelf een zekere routine. Op zich is dat positief maar op den duur krijg je ook nood aan nieuwe invalshoeken, en dat is dus wat Groen de coalitie nu bijbrengt.

Blijft u erbij dat u over zes jaar stopt als burgemeester?

Termont: Dan ben ik 65 jaar.

Uw partijgenoot Louis Tobback is 75 en leidt Leuven nog altijd met evenveel overtuiging.

Termont: (lacht) In de politiek mag je nooit iets uitsluiten, maar ik ga echt geen Tobbackske doen. Tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal ik 45 jaar gewerkt hebben en dan wil ik het echt wel wat kalmer aan gaan doen. Nu werk ik zeven dagen per week, meestal van half acht ’s ochtends tot middernacht. Na mijn 65ste wil ik dat niet meer doen en dus kan ik dan geen burgemeester meer zijn van een stad als Gent.

U gaat dus met pensioen in 2018?

Termont: Dat zeg ik niet. Misschien ga ik dan wel iets anders doen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog leven is na het burgemeesterschap.

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.2

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.2

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.3
Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.3

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.4
Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.4

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.5

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.5

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.6

Knack Gent bijlage 8 mei 2013 p.6

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s